За нас - CreditTrust

За нас

За нас

Кредит Тръст АД е финансова институция по смисъла на чл. 3а, ал. 1 и 2 от Закона за кредитните институции, регистрирана от Българска народна банка с номер BGR00479 и заповед № БНБ-114599.

Дружеството е част от БенчМарк Груп АД основано през 2003 г. – група от инвестиционни и финансови компании, опериращи на българския пазар, с дългогодишна история и опит.

Основната дейност на дружеството е отпускане на ипотечни кредити.

Кредит Тръст предлага възможност за финансиране при гъвкави и съобразени с потребностите на клиента условия. Дружеството осигурява необходимите средства срещу предоставяне на обезпечение от страна на клиента.

 

Оператори "Продажби"

 
Комуникация с настоящи и потенциални клиенти на дружеството.

PR и реклама

 
Създаване и управление на маркетингови кампании, насочени към потенциални клиенти на дружеството.

Счетоводство

 
Осчетоводяване на сделки и осигуряване на счетоводни операции за нуждите на дружеството.

Юрисконсулти

 
Изготвяне на правни становища, договори, ипотеки. Преглед, анализ и актуализация на регулаторните изисквания.

Експерти кредитиране

 
Анализиране на кредитните сделки и изготвяне на оферти към крайни клиенти.

Бек офис

 
Осигуряване на документалното оформяне на сделки. Анализ и справки по различните портфейлни сегменти.

Партньорства

 
Връзка с настоящи и потенциални партньори на дружеството с цел привличане на клиенти.

IT отдел

 
Поддръжка и разработки в сферата на информационните технологии.