За нас

За нас  

Кредит Тръст ООД е финансова институция по смисъла на чл. 3а, ал. 1 и 2 от Закона за кредитните институции, регистрирана от Българска народна банка с номер BGR00408 и заповед № БНБ-101411.

Основната дейност на дружеството е отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

Кредит Тръст предлага възможност за финансиране при гъвкави и съобразени с потребностите на клиента условия. Дружеството осигурява необходимите средства срещу предоставяне на обезпечение от страна на клиента.

Кредит Тръст е част от група от инвестиционни и финансови компании, опериращи на българския пазар, с дългогодишна история и опит.