За нас

За нас

Кредит Тръст ООД е финансова институция по смисъла на чл. 3а, ал. 1 и 2 от Закона за кредитните институции, регистрирана от Българска народна банка с номер BGR00408 и заповед № БНБ-101411. Основната дейност на дружеството е отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. Кредит Тръст предлага възможност за финансиране при гъвкави и съобразени с потребностите на клиента условия. Дружеството осигурява необходимите средства срещу предоставяне на обезпечение от страна на клиента. Кредит Тръст е част от група от инвестиционни и финансови компании, опериращи на българския пазар, с дългогодишна история и опит.
 

Оператори "Продажби"

 
Комуникация с настоящи и потенциални клиенти на дружеството.

PR и реклама

 
Създаване и управление на маркетингови кампании, насочени към потенциални клиенти на дружеството.

Счетоводство

 
Осчетоводяване на сделки и осигуряване на счетоводни операции за нуждите на дружеството.

Юрисконсулти

 
Изготвяне на правни становища, договори, ипотеки. Преглед, анализ и актуализация на регулаторните изисквания.

Експерти кредитиране

 
Анализиране на кредитните сделки и изготвяне на оферти към крайни клиенти.

Бек офис

 
Осигуряване на документалното оформяне на сделки. Анализ и справки по различните портфейлни сегменти.