Параметри на кредита

Кредит Тръст предлага възможности за финансиране спрямо вашите потребности.


Размер От 10 хил. до 1 млн. лева
Срок До 5 години
Усвояване До 3 работни дни
Погасяване По договореност
Разглеждане Без такса
Усвояване Без такса
Оценка Без такса
Обезпечение Движима и недвижима собственост, дялове и други активи
adwise pixel