Референтен лихвен индекс

Актуални стойности на референтни лихвени индекси, които участват при определяне на променливия лихвен процент по кредити на физически лица:

 

Стойност към Стойност
3М EURIBOR 01.06.2020 -0.325
6М EURIBOR 01.06.2020 -0.163

 

Информация за индексите, използвани от „Кредит Тръст“ ООД при изчислението на променлив лихвен процент, можете да намерите на следния линк: https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html

 

 

 

 

adwise pixel