Референтен лихвен индекс

Актуални стойности на референтни лихвени индекси, които участват при определяне на променливия лихвен процент по кредити на физически лица:

OpenSSL/1.1.1t: error:1409442E:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert protocol version
Стойност към Стойност
3М EURIBOR N/A N/A
6М EURIBOR N/A N/A

Информация за индексите, използвани от „Кредит Тръст“ ООД при изчислението на променлив лихвен процент, можете да намерите на следния линк: https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html