Референтен лихвен индекс - CreditTrust

Референтен лихвен индекс

Актуални стойности на референтни лихвени индекси, които участват при определяне на променливия лихвен процент по кредити на физически лица:

Стойност към Стойност
3М EURIBOR 12.07.2024 г. 3.664
6М EURIBOR 12.07.2024 г. 3.662

Информация за индексите, използвани от „Кредит Тръст“ АД при изчислението на променлив лихвен процент, можете да намерите на следния линк: https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html