Често задавани въпроси

За кредит може да кандидатства всяко Физическо или Юридическо лице, което може да предостави подходящо ипотечно или друго приемливо за нас обезпечение. Минималният размер на кредита e 10 000 лева. Не предоставяме потребителски кредити без обезпечение.

За да кандидатстваш, е нужно само да се свържеш с нас по един от следните начини:

✓ Онлайн: Предоставяме ти възможност да получиш изцяло онлайн най-добрата за теб оферта, без да посещаваш наш офис. Попълни формата за запитване или пиши в чата на сайта ни. Ще получиш незабавен отговор и съдействие от наш кредитен специалист.

✓ Телефон/Имейл: Обади се на 02 494 21 21 или изпрати имейл до [email protected], като посочиш желан размер на кредита, срок за погасяване, обезпечение и друга информация, която смяташ, че ще ни бъде полезна. Ще получиш професионален отговор и индикативна оферта за кредитиране до 30 минути.

✓ В офис: Заповядай в нашия офис в гр. София, бул. „Черни връх“ №32, вх. А. Препоръчително е първо да уговориш по телефона ден и час за среща.
Можеш да използваш кредита за:

Рефинансиране на кредит от друга институция;

Плащане на задължения към бюджета;

Потребителски/битови нужди;

Плащане на задължения по изпълнителни дела;

Търговска дейност (за инвестиция или оборотни средства);

Повишаване на квалификацията;

Всичко друго, за което имаш нужда от кредит.
Недвижима собственост;

Движими вещи;

Финансови активи;

Вземания;

Дялове в предприятия;

Друго приемливо обезпечение.
Разглеждаме исканията на клиентите си при максимална гъвкавост и най-високо ниво на удовлетвореност. В зависимост от предложеното обезпечение можем да предоставим финансиране до 80% от приетата от нас пазарна оценка на имота/ите. Продуктите ни са ориентирани към прозрачен, бърз и удобен достъп до ипотечно финансиране при облекчени административни процедури. Ако искаш кредит при различни от посочените условия, можем да разгледаме индивидуално договаряне. Даваме кредити за суми от 10 000 до 2 000 000 лв.
В зависимост от кредитния продукт минималният срок за погасяване е както следва:

Кредит „Експрес“ – 6 месеца;

Кредит „Баланс“ – 12 месеца;

Кредит „Перфект“ – 36 месеца.

Максималният срок за погасяване на всеки един от кредитните продукти е 10 години (120 месеца).
Предоставяме гъвкави варианти за погасяване в зависимост от твоите възможности:

Погасяване на лихвата ежемесечно, а с последната вноска се погасява и главницата;

Първоначален гратисен период с нулеви вноски, следван от равни месечни вноски;

Погасяване на равни месечни вноски за целия срок (анюитет);

Погасяване на лихвата ежемесечно и връщане на главницата на няколко части с последните вноски.
Не дължиш такси за кандидатстване, усвояване и управление на кредита;

Оценката на имота за теб също е безплатна. Тя е за наша сметка;

В случай че физическо лице погаси кредита си преди изтичане на първата година от датата на усвояване, дължимата такса е в размер на 1% от остатъка по кредита. Такса не се дължи, ако погасяването на кредита е направено след изтичане на първата година от датата на усвояване;

При усвояване на кредита могат да бъдат включени други дължими такси в размера на кредита.
Наш кредитен специалист ще ти предостави списък с необходимите за кандидатстване документи. Видът на документите зависи основно от обезпечението, което ще предложиш. Ние работим с облекчени административни процедури за нашите клиенти.
Предварително одобрение ще получиш до 30 минути след подаване на попълнена заявка за кредит, изпратена през формата от нашия сайт или след разговор с наш кредитен специалист. Окончателен отговор може да очакваш до два работни дни от предоставяне на всички изискани документи.

След подписване на договор за кредит и осигуряване на необходимите документи за обезпечението средствата ще бъдат наредени директно по твоята сметка в срок до три работни дни.
В случай че са налице обстоятелства, които затрудняват връщането на кредита, трябва при първа възможност да се свържеш с нас, за да обсъдим вариантите за действия. Ще обсъдим най-подходящата за страните стратегия.
Според чл. 19, ал. 1 от Закона за потребителския кредит, годишният процент на разходите е показател, който изчислява общите разходи по кредита, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисионни, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези дължими на посредници за сключване на договора), изразени като годишен процент от размера му. Годишният процент на разходите не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с постановление на Министерския съвет на Република България. Максималният годишен лихвен процент, който може да се приложи, е 49,99 %.
За да отговорим на всичките ти въпроси, се свържи с нас на телефон 02 494 21 21, пиши ни на имейл [email protected] или ни попитай в чата на сайта.