Често задавани въпроси

За кредит срещу ипотека може да кандидатства всеки (физическо лице или фирма), който може да предостави подходящо ипотечно или друго приемливо за нас обезпечение. Минималният размер на кредита e 10 000 лева. Предлагаме кредитиране без доказване на доход, без трудов договор, без поръчител и въпреки лоша кредитна история (лошо ЦКР).

Не предоставяме бързи кредити или други потребителски кредити без обезпечение.

За да кандидатстваш, е нужно само да се свържеш с нас по един от следните начини:

Онлайн: Предоставяме ти възможност да получиш изцяло онлайн най-добрата за теб оферта, без да посещаваш наш офис. Попълни формата за запитване или пиши в чата на сайта ни. Ще получиш незабавен отговор и съдействие от наш кредитен специалист.
Телефон/Имейл: Обади се на 02 494 21 21 или изпрати имейл до [email protected], като посочиш желан размер на кредита, срок за погасяване, обезпечение и друга информация, която смяташ, че ще ни бъде полезна. Ще получиш професионален отговор и индикативна оферта за кредитиране до 30 минути.
В офис: Заповядай в нашия офис в гр. София, бул. „Черни връх“ №32, вх. А. Препоръчително е първо да уговориш по телефона ден и час за среща.
Можеш да използваш кредита за:

Рефинансиране на кредит от друга институция;
Плащане на задължения към бюджета;
Потребителски/битови нужди;
Плащане на задължения по изпълнителни дела;
Търговска дейност (за инвестиция или оборотни средства);
Повишаване на квалификацията;
Всичко друго, за което имаш нужда от кредит.
Недвижима собственост – жилище, имот, офис, склад, магазин, парцел и други;
Движими вещи – машини, оборудване;
Финансови активи;
Вземания;
Дялове в предприятия;
Друго приемливо обезпечение.
Разглеждаме исканията на клиентите си при максимална гъвкавост и най-високо ниво на удовлетвореност. В зависимост от предложеното обезпечение можем да предоставим финансиране до 80% от приетата от нас пазарна оценка на имота/ите. Продуктите ни са ориентирани към прозрачен, бърз и удобен достъп до ипотечно финансиране при облекчени административни процедури. Ако искаш кредит при различни от посочените условия, можем да разгледаме индивидуално договаряне. Даваме кредити за суми от 10 000 до 2 000 000 лв.
Максималният срок за погасяване на всеки един от кредитните продукти е 15 години (180 месеца).
Предоставяме гъвкави варианти за погасяване в зависимост от твоите възможности:

Погасяване на лихвата ежемесечно, а с последната вноска се погасява и главницата;
Първоначален гратисен период с нулеви вноски, следван от равни месечни вноски;
Погасяване на равни месечни вноски за целия срок (анюитет);
Погасяване на лихвата ежемесечно и връщане на главницата на няколко части с последните вноски.
Не дължиш такси за кандидатстване, усвояване и управление на кредита;
Оценката на имота за теб също е безплатна. Тя е за наша сметка;
В случай че физическо лице погаси кредита си преди изтичане на първата година от датата на усвояване, дължимата такса е в размер на 1% от остатъка по кредита. Такса не се дължи, ако погасяването на кредита е направено след изтичане на първата година от датата на усвояване;
При усвояване на кредита могат да бъдат включени други дължими такси в размера на кредита.
Наш кредитен специалист ще ти предостави списък с необходимите за кандидатстване документи. Видът на документите зависи основно от обезпечението, което ще предложиш. Ние работим с облекчени административни процедури за нашите клиенти.
Предварително одобрение ще получиш до 30 минути след подаване на попълнена заявка за кредит, изпратена онлайн от нашия сайт или след разговор с наш кредитен специалист. Окончателен отговор може да очакваш до два работни дни от предоставяне на всички изискани документи.
След подписване на договор за кредит и осигуряване на необходимите документи за обезпечението средствата ще бъдат наредени директно по твоята сметка в срок до три работни дни.
В случай че са налице обстоятелства, които затрудняват връщането на кредита, трябва при първа възможност да се свържеш с нас, за да обсъдим вариантите за действия. Ще обсъдим най-подходящата за страните стратегия.
Според чл. 19, ал. 1 от Закона за потребителския кредит, годишният процент на разходите е показател, който изчислява общите разходи по кредита, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисионни, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези дължими на посредници за сключване на договора), изразени като годишен процент от размера му. Годишният процент на разходите не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с постановление на Министерския съвет на Република България. Максималният годишен лихвен процент, който може да се приложи, е 49,99 %.
За да отговорим на всичките ти въпроси, се свържи с нас на телефон 02 494 21 21, пиши ни на имейл [email protected] или ни попитай в чата на сайта.