CreditTrust

Заявка за кредит

Попълни формата или се обади на 02 494 21 21, за да обсъдим най-изгодните условия за кредит.

Ипотечни Кредити

над 5 000 лв.

 • ПРИ ОТКАЗ ОТ БАНКА
 • ПРИ ЛОШО ЦКР
 • БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА НА ИМОТА
 • ДО 1 ГОДИНА ГРАТИС

Кредит Тръст в новините:

1

Параметри на кредита

 • Лихва: между 18% и 36% годишно;
 • Максимален срок: до 15 години;
 • Гратисен период: до 12 месеца за лихва и главница;
 • Обезпечение: първа или втора ипотека върху ликвидни недвижими имоти, както и залог на активи;
 • Погасяване: анюитетни вноски, само лихвени плащания, всичко на падеж, друго.
2

Кредитен калкулатор

3

Примерни вноски

Вноска за гратисен период избери период
- лв./месец
Вноска за периода след края на гратисния период
- лв./месец
Примерът не представлява оферта. За повече информация се свържете с нашите консултанти на тел. 02 494 21 21.

Примерен погасителен план

Какво казват клиентите

 • Всичко стана много лесно и бързо. Перфектно обслужване и отношение към клиента.
  Денис Тарек Ел Райес
 • Служителите са много любезни и коректни.
  Димитър Вичев
 • Изключително любезни служители, всичко стана много бързо, изцяло онлайн. Препоръчвам ги с две ръце.
  Светлана Колева
 • Много коректни и точни.
  Даниел Петров
 • След запор на сметка от ЧСИ и редица просрочени кредити се обърнах към Кредит Тръст. Помогнаха ми и започнах на чисто.
  Ивайло Иванов
 • Кредит Тръст ми предложиха дълъг гратисен период и изгодни условия. Имах лоша кредитна история, но те не се отказаха от мен.
  Любомира Тенева
 • Имах просрочени кредити и се нуждаех от спешно финансиране. Радвам се, че открих Кредит Тръст, когато не виждах изход от ситуацията.
  Румен Йорданов
 • Имах няколко бързи кредита, за които намерих решение чрез Кредит Тръст. Бяха коректни и търпеливи с мен през цялото време.
  Росен Георгиев

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕШ НАС

Легитимно дружество, регистрано от БНБ

Гратисен период за лихва и главница до 1 година

Съдействие с попълването на документите

Експерти с над 20 години опит във финансите

Безплатна дистанционна оценка на имота

Покриване на разходите по сделката

Експресно одобрение до 30 минути

Ясни условия без дребен шрифт и скрити такси

Финансиране до 80% от оценката на имота

ОДОБРЯВАМЕ ДОРИ ПРИ СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ

Лоша кредитна история в ЦКР

Липса на доказуеми доходи

Отказ от банкова институция

Запор от ЧСИ, задължения към НАП

Новостартиращ бизнес без фирмена история

Ипотека към друг кредитор

 

 

За ТЕБ и твоя бизнес

Обединяване на бързи кредити и други задължения

Плащане на задължения към бюджета или по изпълнителни дела

Рефинансиране на ипотечни кредити при по-добри условия

Оборотни средства за търговска дейност или инвестиция

Спешно финансиране преди получаване на банков кредит

Набиране на капитал за стартиране на бизнес

Потребителски нужди (покупка на стоки, ремонт на жилище и пр.)

Спешно мостово финансиране за завършване на проект

 

 

Често задавани въпроси

За кредит срещу ипотека може да кандидатства всеки (физическо лице или фирма), който може да предостави подходящо ипотечно или друго приемливо за нас обезпечение. Минималният размер на кредита e 5 000 лева. Предлагаме кредитиране без доказване на доход, без трудов договор, без поръчител и въпреки лоша кредитна история (лошо ЦКР).

Не предоставяме бързи кредити или други потребителски кредити без обезпечение.

За да кандидатстваш, е нужно само да се свържеш с нас по един от следните начини:

Онлайн: Предоставяме ти възможност да получиш изцяло онлайн най-добрата за теб оферта, без да посещаваш наш офис. Попълни формата за запитване или пиши в чата на сайта ни. Ще получиш незабавен отговор и съдействие от наш кредитен специалист.
Телефон/Имейл: Обади се на 02 494 21 21 или изпрати имейл до [email protected], като посочиш желан размер на кредита, срок за погасяване, обезпечение и друга информация, която смяташ, че ще ни бъде полезна. Ще получиш професионален отговор и индикативна оферта за кредитиране до 30 минути.
В офис: Заповядай в нашия офис в гр. София, бул. „Черни връх“ №32, вх. А. Препоръчително е първо да уговориш по телефона ден и час за среща.
Да, одобряваме кредити независимо от кредитната история и не правим проверка в ЦКР (Централен кредитен регистър), за разлика от банките. Единствено е необходимо кредитът да е обезпечен с недвижим имот.
Недвижима собственост - жилище, имот, офис, склад, магазин, парцел и други;
Друго приемливо обезпечение.
Разглеждаме исканията на клиентите си при максимална гъвкавост и най-високо ниво на удовлетвореност. В зависимост от предложеното обезпечение можем да предоставим финансиране до 80% от приетата от нас пазарна оценка на имота/ите. Продуктите ни са ориентирани към прозрачен, бърз и удобен достъп до ипотечно финансиране при облекчени административни процедури. Ако искаш кредит при различни от посочените условия, можем да договорим индивидуална оферта. Отпускаме кредити за суми от 5 000 до 5 000 000 лв.
Максималният срок за погасяване на всеки един от кредитните продукти е 15 години (180 месеца), а минималният е 3 месеца.
Предоставяме гъвкави варианти за погасяване в зависимост от твоите възможности:

Погасяване на лихвата ежемесечно, а с последната вноска се погасява и главницата;
Първоначален гратисен период с нулеви вноски, следван от равни месечни вноски;
Погасяване на равни месечни вноски за целия срок (анюитет);
Погасяване на лихвата ежемесечно и връщане на главницата на няколко части с последните вноски.
Не дължиш такси за кандидатстване, усвояване и управление на кредита;
Оценката на имота за теб също е безплатна. Тя е за наша сметка;
В случай че физическо лице погаси кредита си преди изтичане на първата година от датата на усвояване, дължимата такса е в размер на 1% от остатъка по кредита. Такса не се дължи, ако погасяването на кредита е направено след изтичане на първата година от датата на усвояване;
При усвояване на кредита могат да бъдат включени други дължими такси в размера на кредита.
Наш кредитен специалист ще ти предостави списък с необходимите за кандидатстване документи. Видът на документите зависи основно от обезпечението, което ще предложиш. Ние работим с облекчени административни процедури и помагаме на нашите клиенти с попълването на документите.
Предварително одобрение ще получиш до 30 минути след подаване на попълнена заявка за кредит, изпратена онлайн от нашия сайт или след разговор с наш кредитен специалист. Окончателен отговор може да очакваш до два работни дни от предоставяне на всички изискани документи.
След подписване на договор за кредит и осигуряване на необходимите документи за обезпечението, средствата ще бъдат наредени директно по твоята сметка в срок до три работни дни.
В случай че са налице обстоятелства, които затрудняват връщането на кредита, трябва при първа възможност да се свържеш с нас, за да обсъдим вариантите за действия. Ще обсъдим най-подходящата за страните стратегия.
Имот със запазено право на ползване може да се ипотекира само ако лицето, на чието име е правото на ползване се откаже от него с нотариално заверена декларация.
Не ипотекираме идеални части. Ако собствениците са повече от един, за да се направи ипотека, трябва всички собственици лично да присъстват на сделката и да дадат своето съгласие.
Според чл. 19, ал. 1 от Закона за потребителския кредит, годишният процент на разходите е показател, който изчислява общите разходи по кредита, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисионни, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези дължими на посредници за сключване на договора), изразени като годишен процент от размера му. Годишният процент на разходите не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с постановление на Министерския съвет на Република България. Максималният годишен лихвен процент, който може да се приложи, е 49,99 %.
За да отговорим на всичките ти въпроси, се свържи с нас на телефон 02 494 21 21, пиши ни на имейл [email protected] или ни попитай в чата на сайта.

Представителен пример за кредит на физическо лице, обезпечен с ипотека: При кредит в размер на 10 000 евро, за срок от 12 месеца, при 1% месечна променлива лихва за срока на кредита и изплащане чрез 12 месечни анюитетни вноски, всяка в размер на 888.49 евро, общите разходи по кредита са в размер на 915.24 евро, в т.ч. лихви и такси, общата сума, дължима от потребителя е в размер на 10 915.24 евро. Годишният процент на разходите по кредита (ГПР) за финансовия пример е в размер на 18.28%.