Кредит при отказ от банка - CreditTrust

Кредит при отказ от банка

Повечето хора, които се нуждаят от финансиране, са свикнали да се обръщат към банките. Там често се сблъскват с една тромава процедура, куп документи с дребен шрифт и в крайна сметка получават отказ, ако не отговарят на условията. Ще разгледаме основните критерии, които банките взимат под внимание при одобряване на исканията за кредит.

В кои случаи банката би отказала финансиране?

Има случаи, в които банката би отказала финансиране, важни са доходите, предишната кредитна история, възрастта на кредитополучателя и т.н.   Доход. На първо място кредитоискателят трябва да има доказуем доход – препоръчително да е на трудов договор с поне 6-месечен стаж, т.е. лицето да не е в изпитателен срок. Всяка банка има индивидуални процедури и изисквания по отношение на размера на доходите. В повечето случаи месечната вноска по кредита не трябва да надхвърля 40 % от нетния доход на домакинството.   Кредитна история. Банките проверяват кредитната история в Централния Кредитен Регистър (ЦКР) за всяко лице, което подава искане за заем. ЦКР е организирана и поддържана от Българската народна банка (БНБ) информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките, финансовите и платежни институции и др. Ако има солидарен длъжник, съпруг/съпруга, банките проверяват кредитната история и на тези лица. Много често банките отказват кредит, когато кредитоискателят или солидарният длъжник имат налични и други задължения, необслужвани кредити и забавени плащания, запори по сметките и пр. ЦКР определя длъжниците като:
    • Редовнибез просрочие или просрочие от максимум 30 дни;
    • Под наблюдение – при просрочие над 30 дни;
    • Нередовни – при просрочие над 60 дни;
    • Необслужвани – при просрочие над 90 дни.
  Кандидатстване в различни институции. Всяко едно кандидатстване за заем се отразява в кредитната ни история и когато за кратко време подаваме искане за кредит в много финансови институции, това може да означава, че сме получили отказ от редица банки.   Възраст. Някои банки изобщо не отпускат кредити на лица над определена възраст, напр. над 65 години. Други имат изисквания срока на кредита да е до максимум 5 години. В тези случаи лихвите също ще са по-високи.   Кредит при отказ от банка  

Как може да получим кредит, ако не отговаряме на условията на банките?

Много хора, притиснати от нуждата, прибягват към фирми за бързи кредити и всевъзможни „лихвари“, които обещават бързо одобрение, но на каква цена? Лихвите на тези институции са „космически“ и в повечето случаи кредитът се връща в двоен или троен размер. Освен бързите кредити, има и друг много по-удачен вариант за кредитиране, когато не отговаряме на банковите условия. Това е така нареченият кредит срещу ипотека. Съществуват финансови институции, които отпускат кредити без да се интересуват от гореспоменатите условия, единственото изискване е кредитоискателят да предостави ликвидно обезпечение недвижим имот, което да послужи като гаранция.   Такава финансова институция е Кредит Тръст. Компанията e част от групата на БенчМарк и отпуска кредити на физически и юридически лица за суми между 10 000 лв. и 2 000 000 лв. Кредит Тръст предлага финансиране на хора, на които обикновено им е отказан банков кредит заради влошена кредитна история, невъзможност за доказване на доходи или заради това, че бизнесът е стартиращ.   Кредитите се отпускат срещу предоставяне на обезпечение, което може да е жилище, офис, магазин, дялове в предприятия, финансови активи и други. Наскоро Кредит Тръст предложи по-атрактивни условия на своите клиенти, включващи по-ниска месечна лихва, удължен гратисен период с 0 лв. вноска за първите 12 месеца, както и удължен срок за погасяване до 15 години.   „Финансовите параметри и лихвата по кредита при нас са едни от най-ниските за този тип кредити“, коментира Владимир Велинов, който е един от управляващите собственици на Кредит Тръст и БенчМарк Груп. „Заедно с ниския лихвен процент, предложихме и по-дълъг гратисен период. Това е период, в който ако клиентът желае, може да не плаща нищо. По този начин първите вноски по кредита могат да бъдат отложени с до 12 месеца и това в много от случаите се оказва решаващо за клиента, за да може да се справи с моментните затруднения“.   Конкретните параметри по кредита се уточняват индивидуално с клиентите. Процесът по първоначално одобрение отнема само 30 минути, като е необходимо да бъдат уточнени основните параметри по искането за кредит.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ